Amdanom Ni

Mae'r Ysgol Sul yn dethol y rhannau gorau o'r Ysgol ac o ddydd Sul ermwyn creu gofod hamddenol lle gallwch chi glywed straeon rhyfeddol a syniadau ysbrydoledig.

Cynhelir ein cyfres rad ac am ddim o sgyrsiau seciwlar yng Nghaerdydd a'r cyffiniau a'r nod yw addysgu, ysbrydoli a dathlu syniadau da i Gymru ac i'r byd.

Siapiwch eich dydd Sul eich hun.