Archif

Fideo

Cyflawni Pethau Mawrion heb Gyllideb Fawr

Gan: David Hieatt

Bydd sylfaenydd Howies a 'The Do Lectures', David Hieatt, yn cynnig cipolwg gwerthfawr ar ei syniad 'The Tao of Do' a sut i fynd ati i droi syniadau yn realiti. Bydd hefyd yn trafod ei fenter ddiweddaraf - Cwmni Denim The Hiut - sy'n gobeithio atgyfodi'r diwydiant denim Aberteifi yng Ngorllewin Cymru. Arferai hwnnw gynhyrchu 35,000 pâr o jîns bob wythnos a chyflogi 400 o bobl.

Dylunio Dyfodol Gwyrddach

Gan: Luke Palmer

Mae Luke Palmer o gwmni dylunio a gweithgynhyrchu Orangebox yn trafod ymrwymiad ei gwmni i ddylunio cynhyrchion sy'n amgylcheddol gyfrifol - o'r syniad cychwynnol tan ddiwedd oes y cynnyrch hwnnw. Enillodd y cwmni wobr am eu hymrwymiad i weithgynhyrchu cynaliadwy.

Dylanwad Ffuglen Wyddonol ar Arloesi

Gan: Jon Turney

Mae'r awdur Jon Turney yn trafod ffyrdd o ddychmygu dyfodol technoleg, yn nhermau dylunio, menter a ffuglen wyddonias. Bydd hefyd yn trafod y ffyrdd y mae ein safbwyntiau'n newid wrth i ni gael profiad o dechnolegau newydd - ac wrth i ni ymateb i'r casgliad cynyddol o ddelweddau sydd ar gael o ddyfodolion y gorffennol.

Rysáit Busnes Llwyddiannus

Gan: KEMI NEVINS

Rhannodd Kemi Nevins, gwraig fusnes yng Nghaerdydd yr hyn y mae'n credu yw'r elfennau allweddol i greu busnes llwyddiannus, sydd wedi ei arwain o fod yn nyrs i fod yn berchen ar gyfres o gaffis llwyddiannus ar draws y ddinas yn ogystal â'i ysgol goginio ei hun.

Sgwrs, Carisma, a Chysylltedd

Gan: PHILLIP MACKENZIE

Siaradodd Phillip Mackenzie o'r Sherman Cymru yng Nghaerdydd am y grefft o sgwrsio a'i arbrawf theatrig Kontakt, sydd wedi cael ei ganmol fel archwilio arloesol i mewn i sut yr ydym yn cyfathrebu ac yn dysgu oddi wrth ei gilydd.

Sain

Ystafell Ddosbarth y Dyfodol, Heddiw

Gan: Simon Pridham

Mae Simon Pridham yn Ymgynghorydd Digidol ar ran Llywodraeth Cymru a, thrwy gyfrwng defnydd arloesol o dechnoleg i godi safonau, llwyddodd i drawsnewid ysgol bentref fechan yn un o ysgolion mwyaf arloesol a llwyddiannus y DG. Mae Simon yn amlinellu ei weledigaeth o esblygiad naturiol addysg dros y degawd nesaf a'r modd y dylai ysgolion fanteisio ar dechnoleg i ddysgu llythrennedd a rhifedd.

Harnessing the Power of the T-Cell Army

Gan: Andy Sewell

Mae'r Athro Andy Sewell yn esbonio sut y mae darganfyddiadau ei dîm arloesol ef ym Mhrifysgol Caerdydd yn caniatáu i ni harneisio pŵer y system imiwnedd – trwy drin celloedd-T – er mwyn datgelu achosion clefyd awtoimiwnedd. Arweiniodd yr wybodaeth newydd hon at ddatblygiadau cyffrous yn y frwydr yn erbyn cancr a chysyniadau newydd ar gyfer trin clefydau heintus.