Ei'n Cartref

Adeilad y Pierhead

Adeiladwyd y Pierhead yn 1897, mae'r adeilad rhestredig Gradd 1 gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn gyfagos i'r Senedd a Chanolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd. Mae'n sefyll fel un o ddirnodau mwyaf cyfarwydd dinas Caerdydd.

Ar 1 Mawrth, 2010, cafodd y Pierhead ei ail-lansio fel man lle gall pobl ddod i fynegi barn a rhoi llais i faterion sydd o bwys iddynt hwy fel unigolion, fel cymunedau neu fel sefydliadau.

Mae hefyd yn gweithredu fel man ar gyfer digwyddiadau a lleoliad i ymwelwyr sy'n ategu gwaith y Cynulliad, yn cynnwys arddangosiadau ac arddangosfeydd rhyngweithiol sy'n adrodd hanes yr adeilad eiconig.

Fel cefndir i niferi o fwletinau newyddion, mae hefyd yn un o'r dirnodau mwyaf adnabyddus yng Nghymru. Yn dilyn gwaith adnewyddu helaeth, mae bellach yn cynnig cyfle i ddysgu ymwelwyr am ei hanes amrywiol, gan gynnwys sut y mae wedi sefyll yn dyst i'r newidiadau anhygoel ym Mae Caerdydd, o ganolfan diwydiannol y wlad i sedd democratiaeth yng Nghymru.

Sut i gyrraedd y Pierhead

Ar y bws

Mae bws plygu'r Baycar yn pasio Gorsaf Heol y Frenhines Caerdydd, Plas Dumfries, Heol y Brodyr Llwydion, Heol Eglwys Fair a Gorsaf Reilffordd Ganolog Caerdydd bob 10 munud ac yn stopio yn Pierhead Street ac y tu allan i Ganolfan Mileniwm Cymru, sydd ger y Pierhead. I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan y gwasanaeth Baycar.

Ar y trên

Mae gwasanaethau'n rhedeg bob 20 munud o Orsaf Heol y Frenhines, Caerdydd i Orsaf Bae Caerdydd. Mae'r orsaf ychydig funudau o adeilad y Pierhead (a'r Senedd).

O'r draffordd

Gadewch yr M4 ar gyffordd 33, dilynwch yr A4232 i gyfeiriad Bae Caerdydd, a dilynwch yr arwyddion am Gynulliad Cenedlaethol Cymru, CF99 1NA. Mae'r Pierhead o fewn tafliad carreg i'r Senedd.

Parcio ceir

Mae'r maes parcio agosaf yng Nghei'r Forforwyn, nid nepell o'r Pierhead. Mae hwn yn faes parcio talu ac arddangos ac mae staff diogelwch yn gweithio yno drwy'r adeg. Mae lle i barcio gyda thalebau y tu allan i'r Eglwys Norwyaidd.

Parcio bysus

Mae map sy'n dangos y mannau lle gall bysus stopio ar gael drwy ffonio Llinell Archebu'r Cynulliad ar 0845 010 5500

Beicio / Cerdded

Mae llwybr 'Taith Taf' yn rhedeg o Aberhonddu ar hyd yr afon, drwy ganol y brifddinas, cyn dod i'w derfyn ger y Basn Hirgrwn y tu allan i'r Pierhead. Hefyd, mae llwybr i feicwyr a cherddwyr ar gael ar hyd yr A4232 o Barc Manwerthu Bae Caerdydd.

Mewn tacsi

Mae nifer o gwmnïau tacsi yn cynnig gwasanaeth o ganol y brifddinas i Fae Caerdydd. Mae tacsis ar gael y tu allan i Orsaf Reilffordd Ganolog Caerdydd, ger Neuadd Dewi Sant ac ar waelod Plas-y-Parc.